2014

ΕΠΕΚΤΑΣΗ: Το έτος 2014 η εταιρεία ίδρυσε και λειτουργεί υποκατάστημα στον νομό Κυκλάδων με έδρα τη Χώρα Νάξου.