1956

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η δικηγορική εταιρεία «Α.Γ. ΜΑΚΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι η συνέχεια μιας μακρό-χρονης οικογενειακής παράδοσης που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη από το έτος 1956 από τον επιφανή και διακεκριμένο νομικό Γεώργιο Ι. Μακρή (1931-2010).