Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Ν.3869/2010

Η εταιρεία μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και άριστη κατάρτιση στο πεδίο του Δικαίου της Αστικής Αφερεγγυότητας (νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά), αναλαμβάνοντας την ταχεία και αποτελεσματική εκπροσώπηση και καθοδήγηση των εντολέων από το στάδιο της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού μέχρι την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία για την Δικαστική διευθέτηση των οφειλών.
Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

– αναλυτική και εξατομικευμένη ενημέρωσή σας για το νόμο και τις σχετικές διαδικασίες.
– σύνταξη και κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο ειρηνοδικείο.
– νομική εκπροσώπηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη τόσο κατά την ημερομηνία επικύρωσης ενδεχόμενου προδικαστικού συμβιβασμού ή της συζήτησης του αιτήματος προσωρινής διαταγής όσο και κατά την ημερομηνία συζήτησης της κύριας αίτησης.
– την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων από κάθε καταδιωκτικό μέτρο, ακόμα και με σύνταξη και κατάθεση ανακοπών και αναστολών εκτέλεσης κατά διαταγών πληρωμής.