Ποινικό Δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τον ποινικό δίκαιο, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε κάθε είδους ποινικές υποθέσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένη και με αίσθημα ευθύνης υπεράσπιση σε κάθε περίπτωση εγκλήματος, πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος, που προβλέπεται και τιμωρείται είτε από τον Ποινικό Κώδικα, όπως είναι τα εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, τα εγκλήματα κατά της τιμής, τα εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα και τα υπομνήματα, είτε από Ειδικούς Ποινικούς Νόμους.
Αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο (σύνταξη υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία ποινικών φακέλων, παράσταση στο ακροατήριο). Παράλληλα εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την παράσταση πολιτικής αγωγής σε αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος τους (υποβολή μηνύσεων – εγκλήσεων, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης, παράσταση πολιτικής αγωγής στην προδικασία και το ακροατήριο).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων τόσο του Ποινικού Κώδικα όσο και Ειδικών Ποινικών Νόμων, όπως φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, χρέη προς το Δημόσιο, έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων και λοιπών φορολογικών στοιχείων, λαθρεμπορία, χρηματιστηριακές απάτες, απάτες οικονομικού περιεχομένου, δωροδοκία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Με την πολυετή εμπειρία μας, με συνέπεια και επαγγελματισμό, αξιοποιούμε κάθε υπερασπιστικό ισχυρισμό και παρέχουμε πλήρη και δυναμική υπεράσπιση από την προδικασία (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση), ως και σε κάθε στάδιο της κύριας διαδικασίας ενώπιον του ποινικού Δικαστηρίου και ενώπιον του Αρείου Πάγου.