Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Περιβαλλοντικό δίκαιο, ιδίως νομική υποστήριξη σε θέματα χωροθέτησης και περιβαλλοντικής εναρμόνισης σε βιομηχανίες, κατασκευαστικά έργα και αναπτυξιακά προγράμματα ακίνητης περιουσίας.