Κτηματολόγιο

Με εμπειρία ετών στο δίκαιο των ακινήτων, αναλαμβάνουμε την έρευνα της περιουσιακής σας κατάστασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, διεκπεραιώνοντας κάθε τυχόν απαιτούμενη διαδικασία καταχώρισης ή διόρθωσης της υπάρχουσας καταχώρισης της ιδιοκτησίας σας, είτε δια της διοικητικής οδού (διόρθωση πρόδηλου σφάλματος), είτε δια της δικαστικής οδού (διαδικασία ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή).