Δίκαιο Τουριστικών Επιχειρήσεων & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

– Δικαιώματα και υποχρεώσεις ξενοδόχων με βάση την ξενοδοχειακή νομοθεσία και το Αστικό Δίκαιο.
– Ξενοδοχειακές Συμβάσεις
– Εργατικό Δίκαιο Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.
– Πολεοδομική νομοθεσία – χρήση Αιγιαλού
– Ποινικές – διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις