Αστικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, ασχολούμαστε, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, με υποθέσεις:</div

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Με εμπειρία ετών στο χειρισμό οικογενειακών υποθέσεων, Η εταιρεία μας προσεγγίζει και χειρίζεται με ευαισθησία υποθέσεις διαζυγίων, επιμέλειας και διατροφής ανηλίκων τέκνων, υποθέσεις καθορισμού των όρων επικοινωνίας γονέα με τέκνο, καθώς και υποθέσεις διατροφής συζύγου κατά τη διάσταση και μετά το διαζύγιο.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διεκπεραιώνουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε στάδιο της διαδικασίας αποδοχής κληρονομιάς, από τη δήλωση φόρου κληρονομιάς έως τη μεταγραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση των κληρονομικών σας δικαιωμάτων τόσο έναντι των τυχόν συγκληρονόμων σας όσο και έναντι παντός τρίτου, την έκδοση κληρονομητηρίου, ως και κάθε υπόθεση προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Συμβάσεις δανείων, συμβάσεις εξασφαλιστικές (παροχής εγγυήσεως, εκχώρησης απαιτήσεων, καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας κινητών, πώλησης με παρακράτηση κυριότητας), συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών, συμβάσεις αγοραπωλησίας μηχανολογικού εξοπλισμού, μισθώσεις (επαγγελματικές και κατοικίας).
ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ